SVENSKA

Tania McConaghy

Medical and pharmaceutical translatorVälkommen till min webbplats! Jag är född och uppvuxen i Australien men bor sedan 2001 i Sverige. Jag har mer än 25 års erfarenhet av apoteksbranschen, varav mer än 10 år som farmaceut. Jag har sedan 2007 arbetat med översättning och andra språktjänster.


Tjänster:


 • översättning, korrekturläsning, textredigering och s.k. backtranslation: svenska till engelska


 • korrekturläsning, text/dialekt anpassning: från amerikansk engelska till australisk engelska

 

 • korrekturläsning, språkgranskning och text- redigering: engelskaArbetsområden:

Jag har stor erfarenhet av texter inom följande områden:


 • kliniska prövningar: informerat samtycke, patientinformation, prövarens handbok, protokoll, brev till och från myndigheter och sponsor eller prövare, etikansökningar, patientenkäter etc.


 • Regulatory affairs inom läkemedelsindustrin: EMA texter såsom produktresumé och bipacksedel


 • patientjournaler


 • medicinsk forskning, t.ex. doktorsavhandlingar och journalartiklar


 • medicinteknik: bruksanvisningar och användargränssnitt


 • kliniska riktlinjer och hälsoekonomiska utvärderingar


 • marknadsundersökningar


 • lagstiftning och föreskrifter inom läkemedel och sjukvård


 • psykologiJag har även erfarenhet av texter inom veterinärmedicin och tandvård.
 

Kontakt:

words@tasa.se

079 340 1668


Tidszon: CET (GMT+1)


Plats:

Gnesta, Sverige